Pravidla soutěže - 2021 (english version)

Registrace jsou pro letošní ročník již uzavřeny!

 1. Soutěž Musica Nova se uskutečnila poprvé v roce 1969.
 2. Do soutěže může autor bez omezení věku, národnosti a státní příslušnosti přihlásit dílo, jehož realizace byla dokončena po 1.1.2018.
 3. Do soutěžní kategorie "A" může přihlásit autor autonomní elektroakustickou (dále EA)/sonic art kompozici (formát studiové produkce) nebo její samostatnou část, která je určena pro reprodukci elektroakustické hudby.
 4. Do soutěžní kategorie "B" může přihlásit autor autonomní elektroakustickou kompozici /sonic art formátu live electronic music nebo její samostatnou část. Formát musí obsahovat živě pódiově realizovanou složku (nástroj/e, hlas/y). Do soutěže je třeba zaslat realizovanou kompletní verzi skladby).
 5. Každý autor může přihlásit do každé kategorie jen jedno dílo o trvání maximálně 20 minut. Toto dílo nesmí být oceněno v jiných soutěžích, ani zadáno do minulých soutěží Musica Nova.
 6. Soutěžní skladby je třeba zadávat do obou kategorií neanonymně, pod autorovým jménem.
 7. Do soutěže nemůže přihlásit skladbu člen soutěžní jury.
 8. Do soutěžní poroty budou vedením Společnosti pro elektroakustickou hudbu, z.s. jmenováni významní a zkušení skladatelé elektroakustických děl, hudební vědci a kritici, zabývající se oblastí elektroakustické hudby a zvukoví mistři, realizující elektroakustické skladby.
 9. Autor se zaregistruje elektronicky a nahraje skladbu na server musicanova.seah.cz (registrace) do 12. listopadu 2021. Skladba bude přístupná pouze porotě.
 10. Poplatek je stanoven pro účastníky z České republiky na 250 Kč za každou přihlášenou skladbu. Poplatek je třeba zaslat na PayPal účet (paypal@seah.cz) nebo na bankovní účet: Společnost pro elektroakustickou hudbu, č.ú. 14045349 kód banky 0800, Česká spořitelna, Sladkovského nám. 4, 130 00 Praha 3 a kopii dokladu o úhradě přiložit k přihlášce do soutěže.
 11. Pokud autor zašle skladbu na CD, zůstanou po rozhodnutí jury uloženy v archivu Společnosti pro elektroakustickou hudbu. Korespondenční adresa je: SEAH, Lenka Dohnalová, Institut umění - Divadelní ústav, Celetná 17, 110 00 Praha 1.
 12. Účastí v soutěži autor skladby poskytuje licenci s užitím skladby na neprofitních koncertech SEAH, na webu Musica nova / streaming mp3 a Youtube kanálu Musica nova po dobu jednoho roku a vysílání v Českém rozhlase a EBU výměně.
 13. Ceny v kategoriích "A" i "B" budou uděleny: první ceny, čestná uznání a zvláštní cena českému skladateli.
 14. Honoráře vítězným skladbám budou uděleny po rozhodnutí soutěžní poroty. Proti jejímu verdiktu není odvolání. Porota může některé ceny sloučit, rozdělit nebo neudělit.
 15. Rozhodnutí soutěžní poroty bude publikováno na těchto stránkách do 30. 11. 2021 a oznámeno mailem všem finalistům.
 16. Ceny a čestná uznání budou předány vítězům během slavnostního koncertu v prosinci 2021 v Praze.
 17. Skladby oceněné v soutěži budou provedeny na koncertech Společnosti pro elektroakustickou hudbu a vysílány rozhlasem a zaslány do EBU; archivovány na informačních CD a CD-R, informace o soutěži bude zveřejněna v síti Mezinárodní hudební rady, případně publikovány online na kanále Youtube Musica nova.
 18. Kontakt: Lenka Dohnalová, musicanova@seah.cz, mobil: +420 778 484 218