Pravidla soutěže - 2020 (english version)

Registrace jsou pro letošní ročník již uzavřeny!

 1. Soutěž Musica Nova se uskutečnila poprvé v roce 1969.
 2. Do soutěže může autor bez omezení věku, národnosti a státní příslušnosti přihlásit dílo, jehož realizace byla dokončena po 1.1.2016.
 3. Do soutěžní kategorie "A" může přihlásit autor autonomní elektroakustickou (dále EA)/sonic art kompozici nebo její samostatnou část, která je určena pro reprodukci elektroakustické hudby.
 4. Do soutěžní kategorie "B" může přihlásit autor autonomní elektroakustickou kompozici /sonic art nebo její samostatnou část, která je určena pro nástrojovou nebo vokální interpretaci s doprovodem elektroakustické hudby (do soutěže je třeba zaslat realizovanou kompletní verzi skladby).
 5. Každý autor může přihlásit do každé kategorie jen jedno dílo o trvání maximálně 20 minut. Toto dílo nesmí být oceněno v jiných soutěžích, ani zadáno do minulých soutěží Musica Nova.
 6. Soutěžní skladby je třeba zadávat do obou kategorií neanonymně, pod autorovým jménem.
 7. Do soutěže nemůže přihlásit skladbu člen soutěžní jury.
 8. Do soutěžní poroty budou vedením Společnosti pro elektroakustickou hudbu, z.s. jmenováni významní a zkušení skladatelé elektroakustických děl, hudební vědci a kritici, zabývající se oblastí elektroakustické hudby a zvukoví mistři, realizující elektroakustické skladby.
 9. Autor zašle do 7. listopadu 2019 na adresu: Lenka Dohnalová - Institut umění, Celetná 17, 110 00 Praha 1
  1. soutěžní kompozici nahranou ve vysoké technické kvalitě na CD nebo DVD; k vícekanálové (surround) skladbě je nutno přiložit stereofonní verzi na běžném audio CD, skladby lze poskytnout v elektronické formě.
  2. místo vzniku, stopáž a orientační projekt soutěžní kompozice pro posouzení soutěžní porotou (partitura, umělecký nebo technický realizační popis, graf apod.)
  3. datum a místo narození, národnost, státní příslušnost, stručný životopis, adresu bydliště, telefonní číslo, fax a e-mail autora
  4. lze se zaregistrovat elektronicky a nahrát skladbu (ve formátu MP3) na FTP server pro lepší přípravu poroty; skladba bude přístupná pouze Vám a porotě
 10. Poplatek je stanoven pro účastníky z České republiky na 250 Kč za každou přihlášenou skladbu. Poplatek je třeba zaslat na PayPal účet (paypal@seah.cz) nebo na bankovní účet: Společnost pro elektroakustickou hudbu, č.ú. 14045349 kód banky 0800, Česká spořitelna, Sladkovského nám. 4, 130 00 Praha 3 a kopii dokladu o úhradě přiložit k přihlášce do soutěže.
 11. Do soutěže zaslané zvukové nosiče a projekty zůstanou po rozhodnutí jury uloženy v archivu Společnosti pro elektroakustickou hudbu.
 12. Účastí v soutěži dává autor skladby souhlas s bezplatným uvedením skladby v rozhlasovém vysílání na veřejných koncertech, streamingu na webových stránkách soutěže. Autorská práva přitom zůstávají majetkem autora.
 13. Ceny v kategoriích "A" i "B" budou uděleny: první ceny, čestná uznání a zvláštní cena českému skladateli.
 14. Honoráře vítězným skladbám budou uděleny po rozhodnutí soutěžní poroty. Proti jejímu verdiktu není odvolání. Porota může některé ceny sloučit, rozdělit nebo neudělit.
 15. Rozhodnutí soutěžní poroty bude publikováno na těchto stránkách do 30. 11. 2019 a oznámeno mailem všem finalistům.
 16. Ceny a čestná uznání budou předány vítězům během slavnostního koncertu v prosinci 2019 v Praze.
 17. Skladby oceněné v soutěži budou provedeny na koncertech Společnosti pro elektroakustickou hudbu a vysílány rozhlasem a zaslány do EBU; archivovány na informačních CD a CD-R, která budou zaslána vítězům a účastníkům finále soutěže; informace o soutěži bude zveřejněna v síti Mezinárodní hudební rady.
 18. Kontakt: Lenka Dohnalová, lenka.dohnalova@divadlo.cz; mobil: 603 584 218